3dots, s.r.o.


Karadžičova 57, 811 07 Bratislava

IČO: 45 326 169

DIČ: 2022943087


info@3dots.sk

www.3dots.sk


3dots, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej Republiky pod: oddiel Sro, vložka číslo 62077/B